Skip to main content

OC Bus

Transit App

Translate:
Tiếng Việt
/media/zcafzx2r/transit-royale-web-header.jpg
/media/zcafzx2r/transit-royale-web-header.jpg

Tải Ứng Dụng Chuyên Chở miễn phí và nâng cấp lên loại cao cấp!

OCTA luôn xem các khách hàng Xe Buýt OC như “Hoàng Gia”. Bắt đầu từ ngày 1 tháng Mười, OCTA nâng cấp tất cả những hành khách lên hạng Transit Royale (Chuyên Chở Hoàng Gia), phiên bản cao cấp của ứng dụng Chuyên Chở.

Transit Royale, gồm nhiều thông tin thời gian thực thích hợp cho khách hàng đi xe Buýt OC hoạch định và theo dõi chuyến đi và xem được thời gian đến và khởi hành của mình.

Transit App
Bắt Đầu
  1. Tải MIỄN PHÍ Ứng Dụng Chuyên Chở từ Apple Store hay Google Play Store
  2. Làm theo chỉ dẫn trên màn ảnh để lập trương mục.
  3. Là khách hàng đi Xe Buýt OC, quý vị sẽ được nâng cấp miễn phí lên phiên bản cao cấp: Transit Royale

Giờ đây quý vị sẵn sàng cho chuyến đi của mình.


App Store Button     Google Play Store Button
Transit App features
Tính Năng và Lợi Ích

Transit Royale cho hành khách Xe Buýt OC nhiều tính năng đặc biệt bao gồm:

  1. Truy cập các lộ trình ngoài khu vực lân cận.
  2. Khả năng sắp xếp trước các chuyến đi.
  3. Lựa chọn hình đại diện và biệt danh tùy chỉnh.
  4. Lựa chọn các chủ đề và biểu tượng tùy chỉnh cho các địa điểm như nhà, chỗ làm, và trường học.
  5. Lựa chọn để cạnh tranh với những hành khách khác để giành vị trí hàng đầu thông qua tìm kiếm trong đám đông GO.
  6. Khả năng kết hợp thương hiệu với biểu trưng và màu sắc Xe Buýt OC.