Skip to main content

OC Bus

Số Trạm Xe Buýt

Translate:
Tiếng Việt

Tìm Tất Cả Trạm Xe trên Lộ Trình của quý vị

Với Text4Next, quý vị có thể biết khi nào xe buýt chạy lộ trình của mình sẽ đến tại trạm. Không biết số trạm? Không sao đâu. Chỉ cần biết lộ trình của quý vị dưới đây, bấm vào biểu tượng PDF tương ứng và xem danh sách có thể in ra về tất cả các trạm xe buýt trên lộ trình của quý vị! Các trạm dừng xếp theo thứ tự từ đầu đến cuối lộ trình do vậy quý vị có thể sử dụng nó làm công cụ khác khi hoạch định các chuyến đi bằng xe buýt cho mình.

Các trạm xe có thể thay đổi dịch vụ và đi vòng. Bất cứ điều chỉnh lộ trình hay thời biểu nào sẽ được đăng trên thông báo Cảnh Giác Hành Khách.

Cần được giúp đỡ?

Xin gởi tin nhắn HELP đến số 628246, gởi điện thư đến textalerts@octa.nethoặc gọi cho trung tâm thông tin khách hàng của chúng tôi theo số (714)-636-RIDE (7433) để được giúp đỡ thêm.

Lưu ý:  Tính phí gởi tin nhắn và dữ liệu tiêu chuẩn. Xin hỏi hãng cung cấp dịch vụ về chi tiết gởi tin nhắn trong chương trình của quý vị.