Skip to main content

OC Bus

Overview

Translate
Tiếng Việt

Công Cụ và Ứng Dụng cho Hành Khách Xe Buýt OC

Hoạch định chuyến đi, đón xe buýt, trả tiền vé, và nhiều thứ nữa. Công cụ và ứng dụng của OCTA giúp quý vị luôn có chuyến đi suôn sẻ.

HOẠCH ĐỊNH CHUYẾN ĐI

Quý vị muốn đi đâu?

Ứng Dụng Hoạch Định Chuyến Đi giúp quý vị chọn nhiều lộ trình xe buýt, xe lửa, và những phương tiện khác để quý vị có thể lấy lựa chọn tốt nhất cho thời biểu và ngân quỹ của mình.
 
TÌM LỘ TRÌNH

Trip Planner on mobile