Skip to main content

OC Bus

OC Bus App

Translate:
Tiếng Việt

Ứng Dụng OC Bus Mới Tuyệt Vời Của Chúng Tôi

Ứng Dụng OC Bus mới đã có mặt! Ứng dụng cung cấp tất cả các loại vé trên điện thoại tiện lợi như các vé quý vị đã quen thuộc từ Ứng Dụng OC Bus hiện tại, với các tính năng bổ sung và cải thiện.

Woman on bus with mobile phone

Ứng Dụng OC Bus Mới Tuyệt Vời Của Chúng Tôi

Ứng Dụng OC Bus mới đã có mặt! Ứng dụng cung cấp tất cả các loại vé trên điện thoại tiện lợi như các vé quý vị đã quen thuộc từ Ứng Dụng OC Bus hiện tại, với các tính năng bổ sung và cải thiện.

A smiling woman holds up a phone with the OC Bus App on the screen
Bắt Đầu
  • Tải xuống từ Apple Store hoặc Google Play Store.
  • Tìm biểu tượng Ứng Dụng OC Bus mới.
  • Thực hiện theo các lời nhắc trên màn hình để thiết lập tài khoản.
  • Sử dụng cùng địa chỉ email đã được dùng trên ứng dụng hiện tại để chuyển đổi suôn sẻ.
  • Đăng ký thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng.
Lúc này quý vị đã sẵn sàng để đi xe buýt với Ứng Dụng OC Bus mới.


App Store      Google Play Store
A pair of hands hold a phone showing passes on the OC Bus app
Cách Sử Dụng Ứng Dụng

Sau khi tải xuống ứng dụng mới và tạo tài khoản mới, quý vị đã sẵn sàng bắt đầu chuyến đi đầu tiên của mình trên OC Bus sử dụng ứng dụng di động.

Tìm hiểu cách mua chiếc vé đầu tiên, chọn vé và những việc cần làm ngay trước khi lên xe buýt.


Chuyến Đi Đầu Tiên Với Điện Thoại
A cutout of a man using his phone to pass to board the bus
Quét Vé Trên Ứng Dụng Di Động của Quý Vị

Giúp mọi người lên xe nhanh chóng.

Giúp mọi người lên xe nhanh chóng bằng cách sẵn sàng vé của quý vị để quét trước khi lên xe. Mã QR lớn hơn trên vé đã được kích hoạt lúc này sẽ giúp máy xác thực của chúng tôi quét mã nhanh hơn.
Sau đây là một số mẹo hữu ích để lên xe nhanh chóng.

Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Xác ThựcTìm Hiểu Thêm Về Ứng Dụng OC Bus