Skip to main content

OC Bus

Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Xác Thực

Giúp mọi người lên xe nhanh chóng bằng cách sẵn sàng vé của quý vị để quét trước khi lên xe. Mã QR lớn hơn trên vé đã được kích hoạt lúc này sẽ giúp máy xác thực của chúng tôi quét mã nhanh hơn.

Translate:
Tiếng Việt
Hãy Hỏi Chúng Tôi!

Nếu quý vị không chắc chắn về cách sử dụng Ứng Dụng OC Bus mới và máy xác thực, vui lòng hỏi một trong những tài xế của chúng tôi. Họ sẽ rất sẵn lòng giúp đỡ quý vị.
Using the OC Bus QR code on a phone to pay for boarding
Sau đây là một số mẹo hữu ích để lên xe nhanh chóng:
  1. Chọn vé của quý vị từ trình đơn Available (Khả Dụng)
  2. Kích hoạt vé bằng cách chạm vào vé sau đó chạm vào nút Activate (Kích Hoạt).
  3. Sau khi đã kích hoạt màn hình Mã QR sẽ hiển thị sẵn sàng để sử dụng.
  4. Giữ điện thoại của quý vị cách máy xác thực ít nhất 6 inch khi màn hình màu xanh dương xuất hiện.
  5. Vé của quý vị sẽ được xác thực khi màn hình màu xanh lá cây có dấu tích xuất hiện.
Validator screens for use with OC Bus App
Màn Hình Máy Xác Thực

Máy xác thực Vé Trên Điện Thoại OC Bus sẽ xác nhận loại vé quý vị đang sử dụng. Màn hình màu xanh dương cho biết máy xác thực đã sẵn sàng. Màn hình có dấu tích xác nhận việc xác thực. Nếu vé của quý vị đã hết hạn, quý vị sẽ thấy một màn hình màu đỏ với dấu X.