Skip to main content

OC Go logo

Hãy xem nửa xu mua được những gì

Translate:
Tiếng Việt

OC Go, chương trình được tài trợ từ nửa xu thuế bán hàng cho chuyên chở tại địa phương, cải tiến cuộc sống ở Quận Cam mỗi ngày.

Xem cách chi tiêu của OC Go trong năm tài khóa 2023.

Báo cáo tài chánh

OCTA OCGO 2023 Logo

Những thành tích trong năm 2023

Tiếp Tục Cải Tiến Xa Lộ

- Dự án cải tiến I-405: Thông xe
- Dự án cải tiến I-5: Đã hoàn tất hơn 84 phần trăm
- Dự án cải tiến SR-55: Hoàn tất hơn 23 phần trăm

Chương trình xa lộ OC Go gồm 30 đoạn dự án, sẽ giảm đông xe vào giờ cao điểm và giảm lưu lượng giao thông trên các xa lộ của Quận Cam. Đến nay, 13 đoạn xa lộ đã hoàn tất và 5 đoạn khác đang được xây cất trong năm 2023.

Dự Án Cải Tiến I-405
Vào ngày 1 tháng Mười Hai, 2023, hoạt động cống hiến đã được tổ chức để kỷ niệm hoàn tất tái xây cất tất cả 18 cây cầu, làn đường xa lộ, đường nhánh ra vào cũng như khai trương Express Lanes 405.

Dự án trị giá $2.16 tỷ này sẽ cải tiến 16 dặm của xa lộ I‐405 theo cả hai hướng, giữa SR-73 và I-605 qua các thành phố Costa Mesa, Fountain Valley, Garden Grove, Huntington Beach, Los Alamitos, Seal Beach và Westminster. Dự án đã thêm một làn đường chung đi mỗi hướng giữa Euclid Street và I-605. Dự án cũng cải tiến các đường dốc ra vào xa lộ, đồng thời tái xây cất 18 cây cầu, nhiều cây cầu hiện có vỉa hè và làn đường mới cho xe đạp. Ngoài ra, dự án đã thêm Express Lanes 405, kết hợp các làn đường dành cho xe đi chung hiện có và một làn đường mới đi mỗi hướng giữa SR-73 và I-605. Phần làn đường đi chung của dự án được OC Go cấp quỹ, kết hợp với của các quỹ địa phương, tiểu bang và liên bang. Express Lanes 405 được cấp quỹ riêng và trả từ những người muốn trả phí để sử dụng làn đường này.

Đến tháng Mười Hai, 2023, dự án đã gần hoàn tất với tất cả các làn đường được thông xe. Khi phần lớn công việc đã hoàn tất, các đội sẽ sửa sang những khâu cuối cùng của dự án trong vài tháng tới. Dự kiến hoàn tất toàn bộ dự án vào đầu năm 2024.

Tìm hiểu thêm


Dự Án Cải Tiến I-5 (SR-73 đến El Toro Road)
Đoạn từ SR-73 đến El Toro Road, OCTA và Caltrans đang hợp tác cùng với nhau để thực hiện Dự Án Cải Tiến I-5, đáp ứng lưu lượng giao thông, dự kiến sẽ tăng 25 phần trăm vào năm 2045.

Nằm liền kề với các thành phố Laguna Hills, Laguna Niguel, Lake Forest và Mission Viejo, dự án cải tiến xa lộ có giá trị $675.7 triệu đang có 3 đoạn được xây cất, gồm nhiều cải tiến về đường bộ, cấu trúc và hoạt động, cũng như tường cách âm. Đang xây cất trên cả ba đoạn và dự kiến hoàn tất vào năm 2024.

Tìm hiểu thêm


Dự Án Cải Tiến SR-55 (I-405 đến I-5)
OCTA và Caltrans đang cải tiến bốn dặm SR-55 từ I-405 đến I-5 qua các thành phố Irvine, Santa Ana và Tustin. Dự án này sẽ cải tiến dòng giao thông và giảm thời gian đi lại khi thêm một làn đường thông thường và một làn đường đi chung xe ở mỗi hướng, cải tiến một số cây cầu và thêm các làn nhập vào đường chính giữa một số giao lộ. Dự án có giá trị $505.7 triệu được cấp quỹ từ địa phương, tiểu bang và liên bang.

Dự án đang được xây cất và dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2026.

Tìm hiểu thêm


Chương Trình Next 10 Delivery: Cập Nhật năm 2023
Kể từ khi OC Go được phê duyệt, Hội Đồng Giám Đốc OCTA đã tiếp tục nhanh thực hiện M2 qua áp dụng các chương trình bàn giao. Chương trình toàn diện và cân bằng này được lập ra để bảo đảm tiếp tục thực hiện những cam kết trong Chương Trình Đầu Tư Chuyên Chở OC Go cùng với những thay đổi về điều kiện kinh tế và dự báo doanh thu. Cho đến nay, đã có ba chương trình bàn giao: Chương Trình Hành Động Sớm được áp dụng năm 2007, Chương Trình M2020 được áp dụng năm 2012 và Chương Trình Next 10 Delivery được áp dụng năm 2016. Chương Trình Next 10 Delivery được cập nhật lần cuối vào năm 2023 và kéo dài từ năm tài khóa 2022-2023 đến 2031-2032. Chương trình này kết hợp điều kiện doanh thu tốt của OCTA và xác nhận vẫn có thể bàn giao OC Go theo các cam kết với cử tri. Đến năm 2030, có 90 phần trăm tổng số dự án đường xa lộ (27 trên 30) sẽ được bàn giao trước năm 2041.

Tìm hiểu thêm

Giữ cho Phố và Đường OC nằm trong số những Đường Phố Tốt Nhất Tiểu Bang
Hơn $117.6 triệu đã được đầu tư để duy trì giao thông, giảm đông xe và bảo trì đường phố.

Chương Trình Đường Phố đã vượt số tiền quỹ $1.1 tỷ được phân chia và phân phối.

OC Go dành khoảng 32 phần trăm số tiền thuần thu được từ thuế bán hàng cho chuyên chở địa phương để các thành phố của Quận và Quận Cam bảo trì đường phố, đồng bộ hóa tín hiệu giao thông và cải tiến hệ thống đường phố địa phương cho an toàn và hiệu quả hơn. Những con đường được bảo trì và cải tiến tốt góp phần cho sự an toàn, phẩm chất đời sống và đi lại suôn sẻ, hiệu quả cho tất cả mọi người, cho dù họ lái xe, đạp xe, đi bộ, đi chung xe hay đi xe buýt OC. Cho đến nay, hơn $1.1 tỷ tiền thuế đã được đầu tư vào đường phố tại địa phương theo cam kết qua OC Go.


Chuyến đi nào cũng bắt đầu bằng một con đường, trong phố hoặc địa phương. Giữ gìn các con đường luôn luôn tốt là một vấn đề quan trọng đối với OC Go.

Vào năm 2023, OCTA đã phân chia $74.6 triệu trong quỹ San Sẻ Tiền Vé Địa Phương (Local Fair Share) của OC Go cho các thành phố và Quận Cam để giữ gìn các đường phố hiện có, đồng thời cải tiến chuyên chở khác dựa trên các ưu tiên và nhu cầu cơ sở hạ tầng theo khu vực pháp quyền địa phương. Do đó, Quận cam có thể đáp ứng lưu lượng giao thông đông hơn, nói chung cải tiến mức phục vụ và cũng giữ được tình trạng mặt đường tốt nhất trong tiểu bang.

Ngoài ra, nguồn tài trợ được cấp qua Chương Trình Năng Lực Khu Vực (Regional Capacity Program, hay RCP) để cải tiến giao lộ và các dự án cải tiến đường phố khác để giảm đông xe. Vào cuối năm 2022, Hội Đồng Giám Đốc (gọi tắt là Hội Đồng) OCTA đã phê duyệt hai thay đổi chánh sách tạm thời để giúp các khu vực pháp quyền địa phương đẩy mạnh các dự án được lập ra theo kêu gọi dự án (gọi tắt là kêu gọi) năm 2018, 2019, 2020 và 2021 trước áp lực lạm phát bất thường. Thay đổi chánh sách đầu tiên cho phép điều chỉnh tăng giá một lần. Vào tháng Hai, 2023, Hội Đồng đã phê duyệt các điều chỉnh tăng giá cho 5 dự án RCP, tăng tổng mức tiền phân chia cho M2 lên $4.2 triệu. Thay đổi chánh sách thứ hai cho phép các khu vực pháp quyền địa phương nộp đơn xin lại các dự án đã được phê duyệt trước đó trong đợt kêu gọi năm 2023 và nếu xin được thì sẽ hủy tiền trợ cấp trước đó. Vào tháng Tư, 2023, Hội Đồng đã phê duyệt $33.5 triệu cho bảy dự án RCP, trong đó có năm dự án được nộp đơn xin lại.

Tìm hiểu thêm


Xe dừng rồi lại đi có thể làm khó chịu và mất thời gian. OC Go giúp đồng bộ đèn giao thông trên toàn quận để quý vị bớt căng thẳng khi lái xe.

Cho đến nay, Chương Trình Đồng Bộ Đèn Giao Thông Khu Vực (Regional Traffic Signal Synchronization Program, hay RTSSP) đã tối ưu thời gian chờ đèn trên khắp Quận Cam, trên 3,522 giao lộ có đèn giao thông, dọc theo 903 dặm đường. Chương trình này cũng cấp quỹ cho cơ sở hạ tầng, giúp điều phối hệ thống đèn giao thông và liên lạc cần thiết để san sẻ và kết nối dữ liệu trong tương lai. Hiện có 27 dự án đã được lập chương trình hoặc đang thực hiện.

Trong năm 2023, OCTA đã thực hiện ba dự án đồng bộ 77 đèn giao thông dọc 17 dặm. Các đường hành lang bao gồm:

 • Aliso Creek Road (Aliso Viejo, Laguna Niguel)
 • Bear Street (Costa Mesa, Santa Ana)
 • Malvern Avenue/Chapman Avenue (Buena Park, Fullerton, Placentia)

Vào cuối năm 2022, Hội Đồng Giám Đốc (gọi tắt là Hội Đồng) OCTA đã phê duyệt hai thay đổi chánh sách tạm thời để giúp các khu vực pháp quyền địa phương đẩy mạnh các dự án được lập ra theo kêu gọi dự án (gọi tắt là kêu gọi) năm 2018, 2019, 2020 và 2021 trước áp lực lạm phát bất thường. Thay đổi chánh sách đầu tiên cho phép điều chỉnh tăng giá một lần. Vào tháng Hai, 2023, Hội Đồng đã phê duyệt điều chỉnh tăng giá cho bốn dự án RTSSP, tăng tổng số tiền phân chia cho M2 lên $1.6 triệu. Thay đổi chánh sách thứ hai cho phép các khu vực pháp quyền địa phương nộp đơn xin lại các dự án đã được phê duyệt trước đó trong đợt kêu gọi năm 2023 và nếu xin được thì sẽ hủy tiền trợ cấp trước đó. Vào tháng Tư, 2023, Hội Đồng đã phê duyệt gần $3.7 triệu để tài trợ cho ba dự án đồng bộ mới:

 • Irvine Boulevard/Trabuco Road (Irvine, Lake Forest, Mission Viejo)
 • Marguerite Parkway (Mission Viejo)
 • Olympiad Road/Felipe Road (Mission Viejo)

Nhờ có chương trình này, tài xế ở Quận Cam ít phải dừng rồi đi. Điều này tiết kiệm tiền xăng, giảm khí thải và khí nhà kính. Đến nay, kết quả của chương trình này gồm có:

 • Thực hiện 101 dự án đồng bộ đèn giao thông cho đường hành lang
 • Hội Đồng cấp $137.4 triệu quỹ chung, bao gồm $30.5 triệu huy động từ nguồn quỹ bên ngoài
 • tiết kiệm trung bình 13% thời gian chuyên chở
 • giảm dừng xe 29%
 • tăng tốc độ trung bình 14%

Tìm hiểu thêm

Tiến Lên Phía Trước với Xe Điện OC
Tiếp tục cải tiến điểm kết nối địa phương và khu vực sắp tới này.

Dự án chuyên chở công cộng này hiện đang được xây cất và thiết kế để đưa cư dân, nhân viên và du khách đến trung tâm của quận và sẽ là xe điện hiện đại đầu tiên ở California.

Lộ trình xe điện OC Streetcar dài 4.15 dặm sẽ kết nối với các lộ trình xe lửa và xe buýt hiện có ở Quận Cam và xa hơn nữa, bao gồm Trung Tâm Chuyên Chở Khu Vực Santa Ana, phục vụ hành khách đi Metrolink và Amtrak trên khắp Nam California.

Tiếp tục các hoạt động xây cất chánh vào năm 2023, bao gồm xây cất đường rầy và sân ga, lắp đặt đường rầy và cột trên cao, đồng thời tiếp tục xây cất cơ sở bảo trì và lưu trữ. Tính đến tháng Mười Hai, 2023, có 100% đường rầy kết hợp đã được lắp đặt ở bốn trong số năm đoạn dự án và tất cả 8 xe đều đang ở giai đoạn sản xuất cuối cùng, trong đó có một xe đã gần hoàn tất. Việc xây cất dự kiến sẽ hoàn tất để bắt đầu hoạt động doanh thu vào năm 2025.

Tìm hiểu thêm

Bảo Đảm Tất Cả Mọi Người Đều Được Chuyên Chở
Các dịch vụ cho lão niên và người khuyết tật được cấp quỹ số tiền hơn $14.5 triệu.

Ba chương trình phối hợp với nhau để cung cấp phương tiện chuyên chở hữu hiệu và tiết kiệm chi phí cho người cao niên và người khuyết tật.

Chương trình Chuyên chở người cao niên (Senior Mobility Program) cung cấp những dịch vụ không đáp ứng được bằng xe buýt chạy những tuyến cố định trong địa phương và dịch vụ ACCESS cho người cao niên tại 32 thành phố trong Quận Orange. OCTA và các thành phố tham gia đóng góp tài chánh cho chương trình. Đến nay, tất cả các thành phố tham gia tích cực đã cung cấp đầy đủ các dịch vụ chuyên chở để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng. Chương Trình Chuyên Chở Y Tế Không Khẩn Cấp cho Lão Niên (Senior Non-Emergency Medical Transportation Program) thêm chuyên chở y tế không khẩn cấp cho dịch vụ chuyên chở hiện có trên toàn quận. Chương Trình Ổn Định Giá Vé (Fare Stabilization Program) giảm giá vé xe buýt và các chuyến ACCESS paratransit cho lão niên và người khuyết tật. Vào năm 2023, các chương trình này đã được cấp hơn $14.5 triệu theo OC Go để nâng cao phẩm chất cuộc sống.

Tìm hiểu thêm


Những người cung cấp dịch vụ chuyên chở địa phương có các lựa chọn đi lại ở những khu vực không được chuyên chở khu vực phục vụ tốt.

Chương Trình Đường Vòng Chuyên Chở cho Cộng Đồng (Community-Based Transit Circulators Program) (Dự Án V), cấp quỹ cho các khu vực pháp quyền địa phương để phát triển các dịch vụ chuyên chở công cộng bằng xe buýt địa phương, thêm cho dịch vụ xe buýt và đường sắt trong khu vực để đáp ứng nhu cầu ở những nơi chưa được khu vực phục vụ đầy đủ. Đầu năm nay, OCTA đã yêu cầu và được 18 thư quan tâm cho 20 dịch vụ khác nhau từ các khu vực pháp quyền địa phương, cho biết quan tâm đến lời kêu gọi tham gia Dự Án V trong tương lai (gọi tắt là lời kêu gọi). Nhân viên kết luận có đủ nhu cầu để thực hiện kêu gọi cho Dự Án V thứ năm trong năm tài khóa 2023-2024. Vào tháng Mười Một, 2023, Hội Đồng Giám Đốc đã phê duyệt kêu gọi cho Dự Án V năm 2024, ưu tiên cấp quỹ cho các dự án thành công đã được trao trước đó. Thời hạn nộp đơn xin vào đầu năm 2024, với các đề nghị cấp quỹ dự kiến vào mùa xuân năm 2024. Cho đến nay, OCTA đã cấp quỹ cho 36 dự án và 10 nghiên cứu hoạch định, tổng số tiền khoảng $53.8 triệu.

Tìm hiểu thêm

Mở Rộng Cơ Sở Hạ Tầng Dịch Vụ Đường Sắt
Ổn định đường rầy để tạo thuận lợi đi lại không cần xe hơi và bảo đảm chuyên chở hàng hóa và dịch vụ đáng tin cậy.

Mỗi ngày, người đi làm và những người đi xe khác sử dụng Metrolink thuận tiện để đi làm hoặc đến những nơi khác trong Quận Cam hoặc các quận lân cận như Los Angeles, Riverside, San Bernardino và San Diego.

Quận Orange có 12 trạm Metrolink phục vụ ba tuyến đường – Tuyến Orange County (OC), Tuyến Inland Empire Orange County (IEOC) và Tuyến 91/Perris Valley (91/PV). Dịch vụ Metrolink dựa vào trợ cấp hoạt động, do OCTA cấp quỹ qua OC Go. Mặc dù vẫn ở dưới mức trước đại dịch, lượng hành khách vẫn tiếp tục tăng lên mỗi tam cá nguyệt. OCTA sẽ tiếp tục tích cực hợp tác với Metrolink và các cơ quan thành viên khác để theo dõi lượng hành khách và tác động tài chánh lên OC Go.

Tìm hiểu thêm


OC Go cũng cấp quỹ để cải tiến tuyến đường sắt và trạm dừng. Vào tháng Giêng, 2023, Dự Án Cải Tiến Trạm Metrolink Anaheim Canyon đã hoàn tất, thêm sân ga hành khách và đường rầy chánh thứ hai, mở rộng sân ga hành khách hiện có và lắp đặt nhiều tiện ích khác để nâng cao kinh nghiệm cho hành khách.

Các nỗ lực bảo vệ và ổn định đường rầy ở phía nam Quận Cam đã trở thành lãnh vực chánh yếu, do tầm quan trọng của việc này để tiếp tục hoạt động các dịch vụ Metrolink ở Quận Cam. Trong ba năm qua, sự xói mòn theo dốc đứng của Thành Phố San Clemente ở cả các khu đất của thành phố và tư nhân, nhiều lần buộc phải đóng cửa tuyến đường sắt vốn đã hoạt động hầu như không bị gián đoạn trong hơn 125 năm. OCTA, hợp tác với Metrolink, với tư cách là người điều hành đường sắt chính, đã đáp ứng - và sẽ tiếp tục đáp ứng - với những thất bại ngăn xói mòn của thành phố và trong hoàn cảnh khẩn cấp để hạn chế gián đoạn dịch vụ đường sắt.

Vào tháng Tám, 2023, Hội Đồng Giám Đốc (Board of Directors) OCTA đã phê duyệt chọn người cố vấn để nghiên cứu khả thi và phân tích ý tưởng thay thế để tìm các giải pháp ngắn hạn và trung hạn cho mục tiêu bảo vệ tuyến đường sắt tại chỗ. Cho đến nay, OCTA đã đầu tư $12 triệu từ quỹ OC Go cùng với $16 triệu từ quỹ của tiểu bang và liên bang để bảo đảo an toàn cho tuyến đường sắt.

Tìm hiểu thêm

Giảm Ô Nhiễm Nước Liên Quan đến Chuyên Chở
Hơn $3.3 triệu đã được đầu tư và mười triệu ga-lông rác đã được dọn đi để bảo vệ các tuyến đường thủy của Quận Cam và đại dương.

Chương Trình Dọn Sạch Môi Trường (Environmental Cleanup Program, hay ECP) sử dụng quỹ OC Go cho các dự án địa phương để dọn sạch các chất gây ô nhiễm liên quan đến chuyên chở, khỏi các tuyến đường thủy của Quận Cam.

Vào tháng Tám, 2023, Hội Đồng Giám Đốc OCTA đã phê duyệt $3.4 triệu cấp cho 10 dự án cải tiến phẩm chất nước. Trong năm 2023, mười triệu ga-lông rác đã được dọn khỏi các tuyến đường thủy. Kể từ năm 2011, hơn $64 triệu đã được cấp cho 244 dự án từ tất cả 34 thành phố và Quận Cam. Qua các dự án này, ước tính thu được lượng rác có thể trải dầy một bộ trên diện tích tương đương với hơn 161 sân túc cầu.

Tìm hiểu thêm


Để đổi lấy việc thực hiện cấp tốc các công trình đường cao tốc, OCTA bảo tồn và phục hồi môi trường sống thiên nhiên.

Tổng cộng 1,300 mẫu đất đã được bảo vệ vĩnh viễn để giúp người dân tìm hiểu, tiếp xúc nhiều hơn với động vật hoang dã, bảo vệ các loài dễ bị hủy diệt và bảo tồn rất nhiều vùng đất giá trị cho môi trường sống. Những khu bảo tồn này nằm tại Brea, Laguna Beach, Silverado Canyon và Trabuco Canyon. OCTA tiếp tục tổ chức các chuyến đi bộ đường dài và cưỡi ngựa tại các khu bảo tồn này, cho công chúng tận hưởng không gian rộng mở nguyên sơ và cảnh quan thiên nhiên. Vào mạng lưới www.PreservingOurLegacy.org. Ngoài ra, OC Go đã tài trợ cho 12 công trình khôi phục thiên nhiên giúp loại bỏ các loài thực vật xâm lấn và khôi phục khoảng 350 mẫu đất không gian mở trả lại môi trường thiên nhiên cho những vùng này.

Tìm hiểu thêm