Skip to main content

I-405 Improvement Project

Translated pages
Tai Lieu

Tài Liệu

Translate:
Tiếng Việt

Xem thông tin cùng các đoạn video mới nhất về Dự Án Cải Thiện Xa Lộ I-405, tham khảo những câu hỏi phổ biến, và theo dõi bản đồ được cập nhật thường xuyên.

 Sách tô màu và các hoạt động

Interstate 405 Improvement Project logo     OCTA and OCGO Logo DarkBlue

Để biết thêm thông tin về Dự Án Cải Thiện Xa Lộ I-405, xin vui lòng liên lạc cô Gia Lý theo đường dây tiếng Việt (888) 662-6569.
Bản Đồ Cầu

Tiếng Việt

Blue pdf icon
PDF
PDF
Thông Tin
Blue pdf icon
PDF
PDF
Thuật Ngữ Thường Dùng Trong Dự Án Cải Thiện I-405
Blue pdf icon
PDF
PDF
Bản Đồ Địa Điểm Dự Án


Inside the 405 - Tiếp Cận Cộng Đồng Người Việt

Ấn bản I - ngày 15 tháng 5 năm 2023
Ấn bản này của bản tin có thông tin cập nhật về tiến độ xây dựng cầu cho Goldenwest Street, Bolsa Avenue, Ward Street, Brookhurst Street và Warner Avenue.

Lợi Ích Dành Cho Các Cơ Sở Thương Mại Địa Phương

  • Giới thiệu về cơ sở trong bản đồ tương tác của dự án
  • Tiếp thị trên truyền thông xã hội
  • Bản đồ tương tác đặc biệt giới thiệu các
  • Nhóm sinh hoạt trên Facebook dành riêng cho thương mại và cư dân
  • Giới thiệu cơ sở thương mại trên trang nhà của dự án

Để biết thêm thông tin về Dự Án Cải Thiện Xa Lộ I-405, xin vui lòng liên lạc cô Gia Lý theo đường dây tiếng Việt (888) 662-6569.

Thông tin về Chương Trình 405 Forward

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ ĐỌC BẢN TIẾNG VIỆT

405 Improvement Project Magnolia Opening Business Postcard Web Front Vietnamese

Contact the 405 Community Outreach Team

If you have questions, please contact the Outreach Team by calling (888) 400-8994.

Para obtener más información sobre el Proyecto de Ampliación en el I-405, llame al (888) 400-8994.

Để biết thêm thông tin về Dự Án Cải Thiện Xa Lộ I-405, xin vui lòng liên lạc cô Gia Lý theo đường dây tiếng Việt (888) 662-6569.