Skip to main content

OC Go logo

Hãy xem nửa xu đã mua được những gì

Translate:
Tiếng Việt

OC Go, thuế doanh thu giao thong nửa xu, cải thiện cuộc sống ở Quận Cam mỗi ngay. Trong đại dịch COVID-19, OCTA đa tiếp tục giữ những lời hứa của minh với người dan đong thuế tại Quận Cam.

Hãy xem tiền của OC Go đã được chi tiêu như thế nào trong năm tài chính 2021.

BẢN KÊ TÀI CHÍNH

OC Go Logo in blue

2021 Điểm nổi bật

freeways

Chương tr.nh xa lộ không thu phí (freeway) OC Go bao gồm 30 phân đoạn dự án sẽ khắc phục các điểm tắc nghẽn giao thông và giảm kẹt xe trên các xa lộ không thu phí của Quận Cam. Cho đến nay, 13 phân đoạn xa lộ đ. hoàn tất và có thêm bốnđoạn được thi công trong năm 2021.

Dự án Cải tiến I-405
Dự an $2 tỷ đo la nay sẽ cải tiến 16 dặm của tuyến I-405 ở cả hai chiều, giữa SR- 73 va I-605 đi qua cac thanh phố Costa Mesa, Fountain Valley, Garden Grove, Huntington Beach, Los Alamitos, Seal Beach va Westminster. Dự an sẽ bổ sung them một lan đường danh cho xe cộ thong thường ở mỗi chiều, giữa Euclid Street and I-605, cũng như thi cong cải thiện cac lối vao, ra va cầu tren xa lộ. Ngoai ra, dự an sẽ bổ sung cac Lan đường Cao tốc 405 (405 Express Lanes), kết hợp cac lan đường danh cho xe đi chung (carpool) hiện co va một lan đường mới trong mỗi chiều giữa SR-73 va I-605. Phần lan đường danh cho xe cộ thong thường của cong trinh được OC Go tai trợ kết hợp với cac quỹ địa phương, tiểu bang va lien bang. Cac Lan đường Cao tốc 405 sử dụng nguồn quỹ rieng va sẽ được trả bởi những người chọn trả phi va sử dụng những lan đường nay.

Trong năm 2021, OCTA đa tiếp tục những cong việc quan trọng trong việc thay thế va tai xay dựng cac nga tư đường với những cay cầu mở rộng dọc theo cac tuyến đường của cong trinh. Talbert Avenue (thang 4 năm 2021), Edwards Street (thang 9 năm 2021) va Edinger Avenue (thang 12 năm 2021) la những cay cầu đa được đưa vao sử dụng hoan toan. Đay la những cay cầu một giai đoạn, co nghĩa la chung dừng hoạt động trong thời gian xay dựng lại. Them vao đo, cầu Magnolia Street đa được hoan thanh va thong xe vao thang 5 năm 2021. Đay la cay cầu hai giai đoạn đầu tien được hoan thanh, điều nay co nghĩa la giao thong được duy tri tại phần con lại của cầu trong khi đang xay dựng lại một nửa của cay cầu mới. Trong tổng số 18 cay cầu được thay thế, hiện co 11 cay cầu đang được thi cong va bảy cay cầu đa hoan thanh.

Kể từ thang 12 năm 2021, dự an đa hoan thanh gần 70 phần trăm va dự kiến sẽ hoan tất vao năm 2023.

Tim hiểu them.

Dự an Mở rộng I-5 (SR-73 đến El Toro Road)
Từ SR-73 đến El Toro Road, OCTA va Caltrans đa hợp tac cung thực hiện Dự an Mở rộng I-5 để giải quyết lưu lượng giao thong được dự đoan sẽ tăng 25 phần trăm vao năm 2045.

Nằm lan cận cac thanh phố Laguna Hills, Laguna Niguel, Lake Forest va Mission Viejo, dự an cải tiến xa lộ trị gia $577 triệu đo la hiện đang được xay dựng theo ba phan đoạn va bao gồm nhiều cải tiến về đường bộ, cấu truc va vận hanh. Việc xay dựng tren cả ba phan đoạn nay đang được thực hiện, va dự kiến phan đoạn đầu tien sẽ được hoan thanh vao năm 2023.

Tim hiểu them.

streets

Mỗi chuyến đi đều bắt đầu từ một con phố hoặc một con đường trong địa phương. Bảo tr. đường phố ở t.nh trạng tốt là một hợp phần quan trọng của OC Go.

Trong năm 2021, OCTA đa phan phối 61.1$ triệu đo la trong quỹ OC Go Local Fair Share cho cac thanh phố va Quận Cam để bảo tri những con đường va con phố hiện co cũng như để đem lại cac cải tiến giao thong khac dựa tren những ưu tien va nhu cầu về cơ sở hạ tầng được xac định bởi cac cơ quan địa phương. Ngoai ra, Hội đồng Quản Trị OCTA đa chấp thuận chi hơn $20.1 triệu đo la cho chin dự an trong Chương trinh Năng lực Khu vực (Regional Capacity Program), tai trợ cho cong việc cải tiến giao lộ va những dự an cải tiến đường phố khac để giup giảm tinh trạng tắc nghẽn giao thong.

Tim hiểu them.


Lai xe qua nhiều thanh phố va phải dừng lại ở đen đỏ co thể gay kho chịu va mất thời gian. OC Go giup đồng bộ hoa đen giao thong tren toan quận để cải thiện chất lượng của việc lai xe.

Cho đến hiện tại, Chương trinh Đồng bộ hoa Tin hiệu Giao thong Khu vực (Regional Traffic Signal Synchronization Program) đa tối ưu thời gian phat tin hiệu tren khắp Quận Cam, ở 3,265 giao lộ co đen tin hiệu dọc 838 dặm đường bộ. Chương trinh nay cũng tai trợ cho cơ sở hạ tầng dung để điều phối cac hệ thống tin hiệu giao thong va những kenh lien lạc cần thiết cho việc chia sẻ va kết nối dữ liệu trong tương lai. Hiện nay co 26 dự an đa được len kế hoạch hoặc đang được tiến hanh.

Trong năm 2021, OCTA thực hiện năm dự an đồng bộ hoa 66 tin hiệu giao thong tren 262 dặm đường. Những đường nay bao gồm:

 • Brookhurst Street (Anaheim, Fountain Valley, Fullerton, Garden Grove, Huntington Beach, Westminster)
 • Imperial Highway/SR-90 (Brea, La Habra, Fullerton, Placentia, Yorba Linda)
 • Magnolia Street (Anaheim, Fountain Valley, Fullerton, Garden Grove, Huntington Beach, Stanton, Westminster)
 • Main Street (Irvine, Orange, Santa Ana)
 • Los Alisos Boulevard Route (Aliso Viejo, Laguna Hills, Lake Forest, Mission Viejo, Rancho Santa Margarita)

Vao thang 5 năm 2021, Hội đồng Quản trị OCTA cũng đa chấp thuận tai trợ gần $8.5 triệu đo la cho ba dự an đồng bộ hoa mới:

 • Alton Parkway (Irvine, Lake Forest)
 • First Street/Bolsa Avenue (Huntington Beach, Santa Ana, Tustin, Westminster, County of Orange)
 • Portola Parkway/Santa Margarita Parkway (Lake Forest, Mission Viejo, Rancho Santa Margarita)

Kết quả của chương trinh nay la người lai xe ở Quận Cam it gặp tinh trạng giao thong dừng-tiến (stop-and-go) hơn. Điều nay cho phep họ tiết kiệm tiền xăng va giảm lượng khi thải va khi nha kinh. Đến nay, chương trinh nay đa đạt được:

 • 94 dự an hanh lang đồng bộ tin hiệu giao thong được triển khai
 • $140.8 triệu đo la tai trợ tổng thể do Hội đồng Quản trị OCTA trao tặng, bao gồm $25.5 triệu đo la tận dụng từ tai trợ ben ngoai
 • Tiết kiệm 12% thời gian đi lại trung binh
 • Giảm 28% số lần phải dừng lại
 • Cải tiến 14% tốc độ trung binh

Tim hiểu them.

oc streetcar

Phương tiện chuyên chở công cộng hiện vẫn đang được xây dựng này được thiết kế để đưa đón người dân, nhân viên và du khách qua toàn khu vực của quận và sẽ là xe điện tối tân đầu tiên ở California.

Tuyến đường dai 4.15 dặm của Xe điện OC (OC Streetcar) sẽ kết nối với cac tuyến đường sắt va xe buyt hiện co ở Quận Cam va cac khu vực xa hơn, bao gồm cả Trung tam Vận tải Khu vực Santa Ana phục vụ người dan đi tren Metrolink va Amtrak trong khắp miền Nam California.

Cac hoạt động xay dựng chinh được tiếp tục trong năm 2021 với việc xay dựng cac cầu Santa Ana River va Westminster Avenue, đường ray phẳng, Cơ sở Bảo tri va Lưu trữ va di dời cac tiện ich. Ngoai ra, cac điểm giao cắt giữa đường sắt va đường bộ tại Fairview Street va Fifth Street đa được hoan thanh. Cac hoạt động dự an khac trong năm 2021 bao gồm việc tiếp tục sản xuất tam chiếc xe điện.

Tim hiểu them.

mobility

Ba chương tr.nh phối hợp với nhau để cung cấp phương tiện chuyên chở hữu hiệu và tiết kiệm chi phí cho người cao niên và người khuyết tật.

Chương trinh Chuyen chở Người cao nien (Senior Mobility Program) cung cấp những dịch vụ khong đap ứng được bằng xe buyt chạy những tuyến cố định trong địa phương va dịch vụ ACCESS cho người cao nien tại 32 thanh phố trong Quận Cam. OCTA va cac thanh phố tham gia đong gop cho chương trinh. Chương trinh Chuyen chở Y tế Khong khẩn cấp cho Người cao nien (Senior Non- Emergency Medical Transportation Program) hỗ trợ cac chuyến chuyen chở y tế khong khẩn cấp tren toan quận hiện co. Chương trinh Ổn định Gia ve (Fare Stabilization Program) giảm gia ve xe buyt va xe đặc biệt ACCESS cho người cao nien va người khuyết tật. Trong năm 2021, cac chương trinh nay đa được OC Go cung cấp hơn $11.5 triệu đo la.

Tim hiểu them.

metrolink

Mỗi ngày, rất nhiều hành khách sử dụng các chuyến xe lửa Metrolink thuận tiện để đi làm hoặc đến những nơi khác trong Quận Cam và các Quận Los Angeles, Riverside San Bernardino và San Diego lân cận.

Quận Cam co 12 ga Metrolink với ba tuyến đường - Tuyến Orange County (OC), Tuyến Inland Empire Orange County (IEOC), va Tuyến 91/Perris Valley (91/PV). Dịch vụ Metrolink dựa vao khoản trợ cấp để vận hanh. Khoản trợ cấp nay được OCTA tai trợ thong qua OC Go. Do đại dịch va lệnh ở nha lien quan do Thống đốc California Gavin Newsom ban hanh, số lượng hanh khach của Metrolink đa bị ảnh hưởng, dẫn đến việc giảm thời lượng tau hoạt động. Để bảo vệ hanh khach va nhan vien Metrolink, Metrolink đa nang cao cac quy trinh đảm bảo an toan bằng cach:

 • Vệ sinh va khử trung tau bằng may phun tĩnh điện tại cac thời điểm trong cả ngay
 • Lam sạch sau cac con tau hai lần một ngay
 • Lắp đặt bộ lọc khong khi khang khuẩn mới tối tan nhất tren tất cả cac chuyến tau
 • Phat triển một cong cụ kỹ thuật số để đanh gia sức chứa của tau

OC Go cũng cung cấp ngan sach cho việc cải tạo tuyến đường sắt va nha ga. Trong năm 2021, việc xay dựng đa bắt đầu từ Ga Metrolink Anaheim Canyon để xay them tuyến đường sắt va san ga hanh khach chinh thứ hai, mở rộng san ga hanh khach hiện co va lắp đặt nhiều tiện nghi để cải thiện trải nghiệm hanh khach.

Tim hiểu them.

water

Chương trinh Lam sạch Moi trường (Environmental Cleanup Program, ECP) sử dụng nguồn kinh phi của OC Go cho cac dự an địa phương nhằm lam sạch cac chất o nhiễm lien quan đến giao thong co trong cac tuyến đường thủy của Quận Cam.

Vao thang 8 năm 2021, Hội đồng Quản trị OCTA đa chấp thuận tai trợ $2.7 triệu đo la cho mười dự an cải thiện chất lượng nước. Kể từ năm 2011, gần $58 triệu đo la đa được trao cho 221 dự an từ tất cả 34 thanh phố va Quận Cam. Thong qua cac dự an nay, người ta ước tinh rằng lượng rac tương đương với gần 105 san bong bầu dục ngập trong một foot rac đa được thu gom.

Tim hiểu them.