Vietnamese - Duong 64X

Skip navigation Reduce Motion High Contrast Careers Contact Us
 • 64Xpress

 • Thực sự tuyệt vời cho du lịch trong tuần làm việc. 64Xpress là nhanh hơn bởi vì nó bỏ qua tất cả những điểm dừng thêm dọc theo Bolsa Avenue và First Street giữa Westminster Mall và Larwin Square tại thành phố Tustin, dừng lại chỉ tại các điểm chuyển giao chính và các điểm đến chính. Bây giờ bạn có thể chọn giữa Route 64 và 64Xpress, tùy thuộc vào điểm dừng bạn muốn thực hiện.

 • Muốn đi Đường 64 nhanh hơn, hãy đi đường tốc tại Bolsa Avenue hành 64Xpress!

  OC BUS vừa thiết lập thêm một phương tiện mới nhanh chóng hơn trên Đường 64 cho việc đi tại trong tuần. Chúng tôi gọi đó là đường cấp tốc 64Xpress. Đường này đi nhanh hơn vì quý vị không phải ngừng thêm dọc theo hai con đường Bolsa Avenue và First Street giữa khu thương mại Westminster Mall và Larwin Square tại Tustin mà chỉ ngừng ở những trạm chuyển quan trọng và những trạm đến chính yếu.

  Giờ quý vị có thể chọn Đường 64 hoặc 64Xpress, tùy theo quý vị muốn xuống ở trạm nào. Hãy tìm bảng 64X tại những trạm thông thường của Đường 64 và bảng điện tử trước và bên hông xe buýt.

  Trong lúc xe buýt đường cấp tốc 64Xpress ngừng ít trạm và đưa quý vị đến nơi nhanh hơn, nếu quý vị dùng thẻ xe buýt thay vì tiền mặt, chuyến đi của quý vị càng nhanh hơn nữa. OC BUS có nhiều loại thẻ xe buýt bán tại các chợ Ralphs, Vons, Pavilions, Northgate trong Quận Orange.

  Những điểm căn bản khi đi đường cấp tốc 64Xpress

  Vì ít ngừng giữa Westminster Mall và Larwin Square, những chuyến đi trong tuần của quý vị bằng 64Xpress sẽ nhanh hơn. Sau đây là một số hướng dẫn và những điểm căn bản về dịch vụ để giúp quý vị biết thêm về đường 64Xpress.

  • 64Xpress cùng có một số trạm với Đường 64. 16 trạm chung này được ghi dấu bằng những bảng trạm xe buýt đặc biệt.
  • Đường 64Xpress chạy từ thứ hai đến thứ sáu, từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều.
  • Đường 64 và đường 64Xpress chạy mỗi chuyến cách nhau 30 phút.
  • Tại những trạm có thêm Đường 64Xpress, cả hai đường sẽ chạy chung mỗi chuyến cách nhau 15 phút.
  • Đường 64 chạy trong khu vực địa phương vẫn tiếp tục phục vụ tất cả các trạm dọc theo đường.
  • Vé đường 64Xpress vẫn cùng giá với giá xe buýt địa phương. $2 mỗi lần đi hay $4 cho trọn ngày. Không có chuyển xe miễn phí giữa đường 64 và đường 64Xpress.

Get Connected