Skip to main content

OC Bus

Vé Youth Free Ride

Translate
Tiếng Việt

Chuẩn Bị Học Sinh cho Thành Công

Chương Trình Youth Ride Free của OCTA cho thanh thiếu niên từ 6 đến 18 tuổi đi học, đi làm hay đi chơi miễn phí trên lộ trình cố định của OC Bus trên xe buýt an toàn, sạch sẽ và đáng tin cậy.

No car no problem. Ride oc bus for free.

Chuẩn Bị Học Sinh cho Thành Công

Chương Trình Youth Ride Free của OCTA cho thanh thiếu niên từ 6 đến 18 tuổi đi học, đi làm hay đi chơi miễn phí trên lộ trình cố định của OC Bus trên xe buýt an toàn, sạch sẽ và đáng tin cậy.

Youth ride free
Sẵn sàng cho một năm nữa!

Chương trình này cho thanh thiếu niên từ 6 đến 18 tuổi đi xe miễn phí cả năm trên OC Bus. OCTA hợp tác với các trường K-12 của Quận Cam để phân phát vé và thâu thập các mẫu đơn yêu cầu của phụ huynh. Hiện đã có vé cho niên khóa 2023-2024; phải có vé mới và giấy phép cho mỗi năm.

TẢI XUỐNG HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH

Cách hoạt động

1

Ghi danh với trường của quý vị

Gửi điện thư cho chúng tôi yêu cầu Mẫu Yêu Cầu của Phụ Huynh và vé. Điều quan trọng nhất là biết nhân viên nào tại trường học hoặc khu học chánh của quý vị là người liên lạc cho chương trình này. Đây sẽ là (những) người thâu thập các mẫu yêu cầu và phát vé.

Nếu phụ huynh từ trường của quý vị liên lạc trực tiếp với OCTA thì họ sẽ được chuyển đến người liên lạc này. Xin gửi điện thư đến YouthRideFree@octa.net để cho biết (những) người liên lạc ưa chuộng của quý vị.

GỬI ĐIỆN THƯ CHO OCTA

2

Truyền bá thông tin

Hãy san sẻ thông tin về vé khuyến mại Youth Ride Free với học sinh, phụ huynh và giảng viên.

OCTA đã lập ra một href="/about/about-octa/digital-toolkits/">bộ công <acụ kỹ thuật số, gồm tờ thông tin, đồ họa, chùm điện thư và bài đăng trên mạng xã hội.

BỘ CÔNG CỤ KỸ THUẬT SỐ

3

Thâu thập các mẫu yêu cầu

Các Mẫu Yêu Cầu của Phụ Huynh đã điền đầy đủ sẽ được gửi lại cho (những) người liên lạc đã chỉ định tại trường của học sinh.

Sau khi nhận Mẫu Yêu Cầu của Phụ Huynh đã điền đầy đủ thông tin thì trường học sẽ cấp cho học sinh một vé Youth Ride Free. Hãy ghi lại số sê-ri vé trên mẫu đã điền.

PDF
4

Khi vé hết hạn

Khi vé hết hạn, trường học phải nhanh chóng hủy các mẫu đã thâu thập, theo chánh sách tài liệu an toàn tương ứng của họ. Các vé Youth Ride Free còn lại hoặc đã hết hạn đều có thể được tái chế/bỏ đi.

Những Câu Hỏi Thường Gặp

Có. Xin tải mẫu yêu cầu của phụ huynh và gửi cho trường của quý vị.

Có, nhưng trẻ sẽ cần mẫu đơn chấp thuận mới của phụ huynh.

Một niên khóa. Vé hiện tại có thể dùng được đến ngày 30 tháng Chín, 2024. OCTA sẽ cấp vé mới cho các trường học khi thích hợp. Cần mẫu yêu cầu mới của phụ huynh cho mỗi niên khóa.

Quý vị sẽ thấy thông tin này trong hướng dẫn chương trình. Không phải gửi các mẫu lại cho OCTA.

Xin gửi điện thư đến YouthRideFree@octa.net

Với gần 60 lộ trình và hơn 5,400 trạm, OC Bus giúp quý vị dễ dàng đi học, đi làm và đi chơi. Các công cụ như Transit App giúp quý vị dễ dàng biết được khi nào xe buýt sẽ đến và cách hoạch định các chuyến đi. Chúng tôi cũng huấn luyện chuyên chở để tự tin hơn khi đi xe buýt.
phone icon

Quý vị có thắc mắc? Liên Hệ Với Chúng Tôi

Chúng tôi sẵn lòng giải đáp các thắc mắc về Chương Trình Youth Ride Free.

Email (Điện thư)

Quỹ Tài Trợ cho Nhiều Lợi Ích

Chương trình được Ban Chuyên Chở California (California Department of Transportation) và Hội Đồng Tài Nguyên Khí California (California Air Resources Board) tài trợ qua Đầu Tư Khí Hậu California (California Climate Investments) để giảm thải khí nhà kính, củng cố nền kinh tế và cải tiến sức khỏe công cộng và môi trường.

OCTA
California Climate Investments
Caltrans