Skip to main content

OC Go logo

Hãy xem nửa xu đã mua được những gì

Translate:
Tiếng Việt

OC Go, nửa xu thuế bán hàng cho chuyên chở, cải tiến cuộc sống ở Quận Cam mỗi ngày.

Xem cách chi tiêu của chương trình OC Go trong năm tài khóa 2022

BẢN KÊ TÀI CHÍNH

LỊCH SỬ QUẢN LÝ

OCTA OCGO 2023 Logo

Những thành tích trong năm 2022

OCGO 2022 Freeway
TiCải Tiến Xa Lộ để Đi Lại Tốt Hơn

- Dự Án Cải Tiến I-405: Hoàn tất hơn phần trăm
- Dự Án Cải Tiến I-5: Hoàn tất hơn 60 phần trăm
- Dự Án Cải Tiến SR-55: Bắt đầu xây cất

Chương trình xa lộ OC Go gồm 30 đoạn dự án, sẽ giảm đông xe vào giờ cao điểm và giảm lưu lượng giao thông trên các xa lộ của Quận Cam. Đến nay, 13 đoạn xa lộ đã hoàn tất và 5 đoạn khác đang được xây cất trong năm 2022.

Dự Án Cải Tiến I-405
Dự án trị giá $2 tỷ này sẽ cải tiến 16 dặm của xa lộ I-405 theo cả hai hướng, giữa SR-73 và I-605 qua các thành phố Costa Mesa, Fountain Valley, Garden Grove, Huntington Beach, Los Alamitos, Seal Beach và Westminster. Dự án sẽ thêm một làn xe chung, đi mỗi hướng, giữa đường Euclid và I-605 và cải tiến các lối ra vào và cầu của xa lộ. Ngoài ra, dự án sẽ thêm các Làn Đường Tốc Hành 405, kết hợp các làn đường dành cho xe đi chung hiện có và một làn đường mới đi mỗi hướng giữa SR-73 và I-605. Phần làn đường dành cho xe cộ thông thường của công trình được OC Go tài trợ kết hợp với các quỹ địa phương, tiểu bang và liên bang. Làn Đường Tốc Hành 405 được cấp quỹ riêng và được trả từ những người muốn trả phí để sử dụng làn đường này.

Trong năm 2022, OCTA tiếp tục công việc quan trọng là thay thế và xây cất lại các ngã tư đường bằng các cây cầu rộng hơn dọc theo đường hành lang của dự án. Cầu Vượt Đường Bolsa Chica (tháng Ba, 2022) và Cầu Vượt cho Người Đi Bộ Heil (tháng Tám, 2022) được mở hoàn toàn cho đi lại. Ngoài ra, các cây cầu trên Fairview Road (tháng Năm, 2022) và Đại Lộ Westminster (tháng Tám, 2022) đã hoàn tất và thông xe. Trong tổng số 18 cây cầu được thay thế thì có 7 cây cầu vẫn đang được xây cất và 11 cây cầu đã hoàn tất.

Đến tháng Mười Hai, 2022, dự án đã hoàn tất hơn 90% và dự kiến sẽ xong vào cuối năm 2023.

Tìm hiểu thêm


Dự Án Cải Tiến I-5 (SR-73 đến El Toro Road)
Đoạn từ SR-73 đến El Toro Road, OCTA và Caltrans đang hợp tác cùng với nhau để thực hiện Dự Án Cải Tiến I-5, đáp ứng lưu lượng giao thông, dự kiến sẽ tăng 25 phần trăm vào năm 2045.

Nằm liền kề với các thành phố Laguna Hills, Laguna Niguel, Lake Forest và Mission Viejo, dự án cải tiến xa lộ có giá trị $577 triệu đang có 3 đoạn được xây cất, gồm nhiều cải tiến về đường bộ, cấu trúc và hoạt động, cũng như tường cách âm. Tất cả ba đoạn xa lộ nói trên đang được xây cất, và đoạn đầu tiên dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2024.

Tìm hiểu thêm


Dự Án Cải Tiến SR-55 (I-405 đến I-5)
OCTA và Caltrans đang cải tiến bốn dặm của SR-55, giữa I-405 và I-5, qua các thành phố Irvine, Santa Ana và Tustin. Dự án này sẽ cải tiến dòng giao thông và giảm thời gian đi lại khi thêm một làn đường thông thường và một làn đường đi chung xe ở mỗi hướng, cải tiến một số cây cầu và thêm các làn nhập vào đường chính giữa một số giao lộ. Dự án có giá trị $475.1 triệu được cấp quỹ từ địa phương, tiểu bang và liên bang.

Các hoạt động xây cất đã bắt đầu và dự kiến dự án sẽ hoàn tất vào năm 2026.

Tìm hiểu thêm


Chương Trình Next 10 Delivery: Cập Nhật 2022
Chương trình toàn diện và cân bằng này được lập ra để bảo đảm tiếp tục thực hiện những cam kết trong Chương Trình Đầu Tư OC Go cùng với những thay đổi về điều kiện kinh tế và dự báo doanh thu. Vào năm 2022, duyệt xét Chương Trình Next 10 Delivery cho thấy OCTA có doanh thu rất tốt và xác nhận có thể thực hiện OC Go cùng với các cam kết với cử tri. Đến năm 2030, gần 90 phần trăm tổng số dự án đường xa lộ (26 trên 30) sẽ được bàn giao trước năm 2041.

Tìm hiểu thêm

OCGO 2022 Street
Đầu Tư Đường Phố để Đi Lại Tốt Hơn Mỗi Ngày
Đã đầu tư hơn $1 tỷ vào đường phố của Quận Cam kể từ năm 2011 để đường phố địa phương là những đường phố tốt nhất trong tiểu bang.

Chương Trình Đường Phố đã đạt mốc quan trọng khi số tiền quỹ phân chia và phân phối đã vượt trên $1 tỷ.

OC Go dành khoảng 32 phần trăm số tiền thuần thu được từ thuế bán hàng cho chuyên chở địa phương để các thành phố của Quận và Quận Cam bảo trì đường phố, đồng bộ hóa tín hiệu giao thông và cải tiến hệ thống đường phố địa phương cho an toàn và hiệu quả hơn. Từ năm 2011 đến năm 2022, đã đầu tư $1 tỷ tiền thuế vào các đường phố tại địa phương, đây là một phần cam kết qua OC Go. Những con đường này, được cải tiến và bảo trì tốt, góp phần mang lại sự an toàn, phẩm chất cuộc sống và đi lại thuận lợi, hiệu quả cho tất cả mọi người, dù quý vị lái xe, đạp xe, đi bộ, đi chung xe hay đi xe buýt OC.


Chuyến đi nào cũng bắt đầu bằng một con đường, trong phố hoặc địa phương. Giữ gìn các con đường luôn luôn tốt là một vấn đề quan trọng đối với OC Go.

Vào năm 2022, OCTA đã phân chia $74.7 triệu trong quỹ San Sẻ Tiền Vé Địa Phương (Local Fair Share) của OC Go cho các thành phố và Quận Cam để giữ gìn các đường phố hiện có, đồng thời cải tiến chuyên chở khác dựa trên các ưu tiên và nhu cầu cơ sở hạ tầng theo khu vực pháp quyền địa phương. Do đó, các đường phố địa phương có thể đáp ứng lượng giao thông đông hơn, nói chung cải tiến mức phục vụ và cũng giữ được tình trạng mặt đường tốt nhất trong tiểu bang.

Ngoài ra, Ban Giám Đốc OCTA đã phê duyệt số tiền $26.4 triệu cho 14 dự án qua Chương Trình Năng Lực Khu Vực (Regional Capacity Program), cấp quỹ cho cải tiến giao lộ và các dự án cải tiến đường phố khác để giảm đông xe.

Tìm hiểu thêm

Xe dừng rồi lại đi có thể làm khó chịu và mất thời gian. OC Go giúp đồng bộ đèn giao thông trên toàn quận để quý vị bớt căng thẳng khi lái xe.

Cho đến nay, Chương Trình Đồng Bộ Đèn Giao Thông Khu Vực đã tối ưu thời gian chờ đèn trên khắp Quận Cam, trên 3,445 giao lộ có đèn giao thông, dọc theo 886 dặm đường. Chương trình này cũng cấp quỹ cho cơ sở hạ tầng, giúp điều phối hệ thống đèn giao thông và liên lạc cần thiết để san sẻ và kết nối dữ liệu trong tương lai. Hiện có 27 dự án đã được lập chương trình hoặc đang thực hiện.

Trong năm 2022, OCTA đã thực hiện bốn dự án đồng bộ 180 đèn giao thông dọc 48 dặm. Các đường hành lang bao gồm:

 • La Palma Avenue (Anaheim)
 • Fairview Road (Costa Mesa, Santa Ana)
 • Garden Grove Boulevard (Garden Grove, Orange, Santa Ana, Westminster)
 • Katella Avenue (Anaheim, Cypress, Garden Grove, Los Alamitos, Orange, Stanton, Villa Park, County of Orange)

Vào tháng Năm, 2022, Hội Đồng Giám Đốc OCTA cũng phê duyệt để cấp gần $16.2 triệu cho 5 dự án đồng bộ hóa mới:

 • Bake Parkway and Rockfield Boulevard (Irvine, Lake Forest)
 • Crown Valley Parkway (Dana Point, Laguna Niguel, Mission Viejo, County of Orange)
 • Euclid Street (Anaheim, Fountain Valley, Fullerton, Garden Grove, La Habra, Santa Ana)
 • Moulton Parkway/Golden Lantern (Dana Point, Laguna Hills, Laguna Niguel)
 • Yorba Linda Boulevard/Weir Canyon Road (Anaheim, Fullerton, Placentia, Yorba Linda)

Nhờ có chương trình này, tài xế ở Quận Cam ít phải dừng rồi đi. Điều này tiết kiệm tiền xăng, giảm khí thải và khí nhà kính. Đến nay, kết quả của chương trình này gồm có:

 • Thực hiện 98 dự án đồng bộ đèn giao thông cho đường hành lang
 • Hội Đồng Giám Đốc OCTA cấp $157 triệu quỹ chung, bao gồm $25.5 triệu huy động từ nguồn quỹ bên ngoài
 • tiết kiệm trung bình 13% thời gian chuyên chở
 • giảm dừng xe 28%
 • tăng tốc độ trung bình 14%

Tìm hiểu thêm

OCGO 2022 OC Streetcar
Phát Triển Xe Điện OC Streetcar
Xây cất xe điện OC đã hoàn tất gần 75 phần trăm.

Dự án chuyên chở công cộng này hiện đang được xây cất và thiết kế để đưa cư dân, nhân viên và du khách đến trung tâm của quận và sẽ là xe điện hiện đại đầu tiên ở California.

Tuyến đường 4.15 dặm của OC Streetcar sẽ kết nối với các tuyến đường sắt và xe buýt hiện có ở Quận Cam và xa hơn nữa, bao gồm Trung Tâm Vận Chuyển Khu Vực Santa Ana phục vụ hành khách Metrolink và Amtrak trên toàn Miền Nam California.

Các hoạt động xây cất chánh tiếp tục vào năm 2022 gồm xây cất giao lộ đồng mức giữa Fairview Street và Fifth Street, Cơ Sở Bảo Trì và Lưu Trữ, và dời cơ sở tiện ích. Nhìn chung, hơn 70 phần trăm rãnh đường ray chìm đã được lắp đặt trong quá trình chỉnh đường. Các hoạt động khác của dự án vào năm 2022 bao gồm tiếp tục sản xuất tám xe, đang ở giai đoạn lắp ráp cuối cùng.

Tìm hiểu thêm

OCGO 2022 Senior
Bảo Đảm Tất Cả Mọi Người Đều Được Chuyên Chở
Các dịch vụ cho lão niên và người khuyết tật được đầu tư số tiền hơn $14 triệu.

Ba chương trình phối hợp với nhau để cung cấp phương tiện chuyên chở hữu hiệu và tiết kiệm chi phí cho người cao niên và người khuyết tật.

Chương trình Chuyên chở người cao niên (Senior Mobility Program) cung cấp những dịch vụ không đáp ứng được bằng xe buýt chạy những tuyến cố định trong địa phương và dịch vụ ACCESS cho người cao niên tại 32 thành phố trong Quận Orange. OCTA và các thành phố tham gia đóng góp tài chánh cho chương trình. Đến nay, tất cả các thành phố tham gia tích cực đã cung cấp đầy đủ các dịch vụ chuyên chở để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng. Chương Trình Chuyên Chở Y Tế Không Khẩn Cấp cho Lão Niên (Senior Non-Emergency Medical Transportation Program) thêm chuyên chở y tế không khẩn cấp cho dịch vụ chuyên chở hiện có trên toàn quận. Chương Trình Ổn Định Giá Vé (Fare Stabilization Program) giảm giá vé xe buýt và các chuyến ACCESS paratransit cho lão niên và người khuyết tật. Vào năm 2022, các chương trình này đã được cấp hơn $14.3 triệu theo OC Go để nâng cao phẩm chất cuộc sống.

Tìm hiểu thêm


Tất cả các dịch vụ chuyên chở địa phương đã hoạt động trở lại vào mùa hè năm 2022

Chương trình người sử dụng chuyên chở công cộng tại cộng đồng, cấp quỹ cho các khu vực pháp quyền địa phương để phát triển các dịch vụ chuyên chở công cộng bằng xe buýt địa phương, thêm cho dịch vụ xe buýt và đường sắt trong khu vực để đáp ứng nhu cầu ở những nơi chưa được chuyên chở công cộng khu vực phục vụ đầy đủ. Mặc dù nhiều chương trình trong số này bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19, nhưng trong năm 2022, đều có tất cả mười dịch vụ theo mùa vào mùa hè cho công chúng ở các mức dịch vụ thông thường.

ocgo 2022 Metrolink
Mở Rộng Cơ Sở Hạ Tầng Dịch Vụ Đường Sắt
Ga Metrolink Anaheim Canyon đã gần xong để bắt đầu phục vụ hành khách vào đầu năm 2023 với mức tin cậy và kinh nghiệm tốt hơn.

Mỗi ngày, người đi làm và những người đi xe khác sử dụng Metrolink thuận tiện để đi làm hoặc đến những nơi khác trong Quận Cam hoặc các quận lân cận như Los Angeles, Riverside, San Bernardino và San Diego.

Quận Orange có 12 trạm Metrolink phục vụ ba tuyến đường – Tuyến Orange County (OC), Tuyến Inland Empire Orange County (IEOC) và Tuyến 91/Perris Valley (91/PV). Dịch vụ Metrolink dựa vào trợ cấp hoạt động, do OCTA cấp quỹ qua OC Go. Do hậu quả của đại dịch và lệnh yêu cầu ở nhà liên quan đến đại dịch, do Thống Đốc California, Gavin Newsom ban hành, lượng hành khách của Metrolink bị ảnh hưởng và giảm một số dịch vụ.

OC Go cũng cấp quỹ để cải tiến tuyến đường sắt và trạm dừng. Vào năm 2022, trạm Metrolink Anaheim Canyon tiếp tục được xây cất để thêm sân ga hành khách và đường ray chánh thứ hai, mở rộng sân ga hành khách hiện có và lắp đặt nhiều tiện ích khác để nâng cao kinh nghiệm cho hành khách. Dự kiến những cải tiến này sẽ hoàn tất vào đầu năm 2023.

Tìm hiểu thêm

OCGO 2022 ENVIRONMENT
Giảm Ô Nhiễm Nước Liên Quan Đến Chuyên Chở
Hơn $3 triệu đã được đầu tư để ngăn chất gây ô nhiễm chảy ra các tuyến đường thủy của Quận Cam và đại dương.

Chương trình Làm sạch môi trường (Environmental Cleanup Program, ECP) dùng quỹ của OC Go để thực hiện các công trình địa phương làm sạch chất ô nhiễm vì giao thông cho sông nước trong Quận Orange.

Vào tháng Mười Một, 2022, Hội Đồng Giám Đốc OCTA đã phê duyệt $3.1 triệu cấp cho 13 dự án cải tiến phẩm chất nước. Kể từ năm 2011, hơn $61 triệu đã được cấp cho 234 dự án từ tất cả 34 thành phố và Quận Cam. Qua các dự án này, ước tính thu được lượng rác có thể trải dầy một bộ trên diện tích tương đương với gần 138 sân bóng cầu dục.

Tìm hiểu thêm


Để đổi lấy việc thực hiện cấp tốc các công trình đường cao tốc, OCTA bảo tồn và phục hồi môi trường sống thiên nhiên.

Tổng cộng 1,300 mẫu đất đã được bảo vệ vĩnh viễn để giúp người dân tìm hiểu, tiếp xúc nhiều hơn với động vật hoang dã, bảo vệ các loài dễ bị hủy diệt và bảo tồn rất nhiều vùng đất giá trị cho môi trường sống. Những khu bảo tồn này nằm tại Brea, Laguna Beach, Silverado Canyon và Trabuco Canyon. Ngoài ra, OC Go đã tài trợ cho 12 công trình khôi phục thiên nhiên giúp loại bỏ các loài thực vật xâm lấn và khôi phục khoảng 350 mẫu đất không gian mở trả lại môi trường thiên nhiên cho những vùng này.

Tìm hiểu thêm