Skip to main content

OC Bus

Youth Ride Free

The Orange County Transportation Authority (OCTA) Youth Ride Free, chương trình Thanh thiếu niên đi xe buýt OCTA miễn phí đã được gia hạn. Quý vị Phụ Huynh phải điền mẫu đơn khác để xin thẻ đi xe buýt miễn phí mới. Với thẻ đi xe buýt này, thanh thiếu niên của Quận Cam từ 6 đến 18 tuổi có thể xử dụng miễn phí tất cả các dịch vụ tuyến xe buýt cố định của OC Bus để đi học, đi làm hoặc đi vui chơi.

Translate:
Tiếng Việt

An illustration of an OC Bus Youth Pass
Giới Thiệu vé Youth Ride Free (Đi Xe buýt Miễn Phí Cho Thanh Thiếu Niên)

Thẻ đi xe buýt miễn phí dành cho thanh thiếu niên này hiện đang có sẵn từ các trường học của con quý vị trong Quận Cam. Thẻ Youth Ride Free này sẽ có giá trị đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2023.

Vé miễn phí này là dành cho thanh thiếu niên từ 6 đến 18 tuổi, sẽ cho phép trẻ đi đến tất cả những điểm đến quan trọng của mình trên những chiếc xe buýt an toàn, sạch sẽ và đáng tin cậy.


Hợp Tác để Thành Công


Nhằm đảm bảo quyền lợi nhiều nhất cho thanh thiếu niên từ việc tiếp cận phương tiện công cộng miễn phí để đi học, đi làm và vui chơi, OCTA đang phối hợp với các trường học từ mẫu giáo đến lớp 12 và phụ huynh để thực hiện chương trình Youth Ride Free. Vé xe sẽ được cung cấp khi có yêu cầu của phụ huynh.Trường học từ mẫu giáo đến lớp 12

Chúng tôi tạo điều kiện cho các trường học dễ dàng phổ biến chương trình và phân phát vé miễn phí cho học sinh của quý vị.

Tìm hiểu thêmPhụ huynh

Nếu trường học của con quý vị không phân phát vé Youth Ride Free, quý vị có thể yêu cầu vé ở đây.Yêu cầu Vượt qua

 

Sạch Sẽ, An Toàn và Đáng Tin Cậy

OC Bus cung cấp dịch vụ trên hơn 50 tuyến đường với hơn 5,000 trạm xe buýt. OC Bus cung cấp dịch vụ sạch sẽ, đáng tin cậy và thuận tiện trong toàn Quận Cam.

Tìm hiểu cách lập kế hoạch cho chuyến đi của quý vị. CÔNG CỤ LẬP KẾ HOẠCH CHUYẾN ĐI

Quý vị muốn đi tới đâu?

Công Cụ Lập Kế Hoạch Chuyến Đi cho phép quý vị chọn nhiều tuyến đường khác nhau, sử dụng các phương tiện xe buýt, tàu hỏa, v.v. để quý vị có được lựa chọn phù hợp nhất với lịch trình và ngân sách của mình.
 
Tìm tuyến đường của quý vị

Trip Planner on mobile
Một Cách Thức Công Bằng để Tham Gia Lại

Khôi Phục Kinh Tế
Vé Youth Ride Free hỗ trợ việc khôi phục kinh tế của Quận Cam và giúp giảm nhẹ ảnh hưởng tài chính từ đại dịch COVID-19 dối với các gia đình có thu nhập thấp và các cộng đồng khác nhau bằng cách cho phép thanh thiếu niên trên toàn Quận Cam tham gia lại một cách công bằng với tất cả những gì mà Quận Cam phải cung cấp.


Số Tiền Tài Trợ Đem Đến Nhiều Lợi Ích

Chương trình khuyến mãi là số tiền trợ cấp được tài trợ bởi Đầu Tư Khí Hậu California một sáng kiến quy mô toàn tiểu bang, trong đó hàng tỷ đô la Mua Bán Phát Thải được đầu tư nhằm làm giảm phát thải khí nhà kính, tăng cường nền kinh tế, cũng như cải thiện y tế công cộng và môi trường — đặc biệt trong các cộng đồng Thiểu số.