Skip to main content

OC Bus

Youth Ride Free

The Orange County Transportation Authority (OCTA) Youth Ride Free, chương trình Thanh thiếu niên đi xe buýt OCTA miễn phí đã được gia hạn. Quý vị Phụ Huynh phải điền mẫu đơn khác để xin thẻ đi xe buýt miễn phí mới. Với thẻ đi xe buýt này, thanh thiếu niên của Quận Cam từ 6 đến 18 tuổi có thể xử dụng miễn phí tất cả các dịch vụ tuyến xe buýt cố định của OC Bus để đi học, đi làm hoặc đi vui chơi.

Translate:
Tiếng Việt

Giới Thiệu vé Youth Ride Free (Đi Xe buýt Miễn Phí Cho Thanh Thiếu Niên)

Thẻ Youth Ride Free cho năm học 2023-24 hiện có sẵn tại trường Quận Cam có con bạn tham gia. Sử dụng thẻ Youth Ride Free, thanh thiếu niên Quận Cam từ 6 đến 18 tuổi có thể đi xe buýt OC Bus miễn phí để đi học, đi làm hoặc vui chơi suốt cả năm.

Đừng chờ đợi để nhận thẻ mới 2023-24, có giá trị đến ngày 30 tháng 9 năm 2024!

Thẻ miễn phí cho phép thanh niên Quận Cam đến tất cả các điểm đến quan trọng của họ trên những chiếc xe buýt an toàn, sạch sẽ và đáng tin cậy của OCTA.


Hợp Tác để Thành Công


Để đảm bảo số lượng lớn nhất thanh thiếu niên được hưởng lợi từ việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng miễn phí để đi học, đi làm và giải trí, OCTA tiếp tục hợp tác với các trường K 12 và phụ huynh để cung cấp chương trình Youth Ride Free. Vé có sẵn với một mẫu yêu cầu của phụ huynh có sẵn từ các trường học. Liên lạc với trường học của con bạn hoặc xem các phần bên dưới để biết thêm thông tin.Trường học từ mẫu giáo đến lớp 12

Chúng tôi tạo điều kiện cho các trường học dễ dàng phổ biến chương trình và phân phát vé miễn phí cho học sinh của quý vị.

Tìm hiểu thêmPhụ huynh

Nếu trường học của con quý vị không phân phát vé Youth Ride Free, quý vị có thể yêu cầu vé ở đây.Yêu cầu Vượt qua

 

Nhận thẻ của bạn ngay hôm nay!

Sạch Sẽ, An Toàn và Đáng Tin Cậy

OC Bus cung cấp dịch vụ trên hơn 50 tuyến đường với hơn 5,000 trạm xe buýt. OC Bus cung cấp dịch vụ sạch sẽ, đáng tin cậy và thuận tiện trong toàn Quận Cam.

Tìm hiểu cách lập kế hoạch cho chuyến đi của quý vị. CÔNG CỤ LẬP KẾ HOẠCH CHUYẾN ĐI

Quý vị muốn đi tới đâu?

Công Cụ Lập Kế Hoạch Chuyến Đi cho phép quý vị chọn nhiều tuyến đường khác nhau, sử dụng các phương tiện xe buýt, tàu hỏa, v.v. để quý vị có được lựa chọn phù hợp nhất với lịch trình và ngân sách của mình.
 
Tìm tuyến đường của quý vị

Trip Planner on mobile
Một Cách Thức Công Bằng để Tham Gia Lại

Khôi Phục Kinh Tế
Vé Youth Ride Free hỗ trợ việc khôi phục kinh tế của Quận Cam và giúp giảm nhẹ ảnh hưởng tài chính từ đại dịch COVID-19 dối với các gia đình có thu nhập thấp và các cộng đồng khác nhau bằng cách cho phép thanh thiếu niên trên toàn Quận Cam tham gia lại một cách công bằng với tất cả những gì mà Quận Cam phải cung cấp.


Số Tiền Tài Trợ Đem Đến Nhiều Lợi Ích

Chương trình khuyến mãi là số tiền trợ cấp được tài trợ bởi Đầu Tư Khí Hậu California một sáng kiến quy mô toàn tiểu bang, trong đó hàng tỷ đô la Mua Bán Phát Thải được đầu tư nhằm làm giảm phát thải khí nhà kính, tăng cường nền kinh tế, cũng như cải thiện y tế công cộng và môi trường — đặc biệt trong các cộng đồng Thiểu số.