Vietnamese - Overview

Skip navigation Reduce Motion High Contrast Careers Contact Us

50 NĂM
TIẾN BƯỚC

Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu vào năm 1972. Chúng tôi đã giúp Quận Cam phát triển và lớn mạnh, luôn đổi mới và phát triển để kết nối người đi xe đến nhiều nơi trên toàn Quận Cam. Hãy tham gia cùng chúng tôi kỷ niệm 50 năm cung cấp dịch vụ xe buýt tại Quận Cam.

San sẻ câu chuyện của quý vị. Hãy giúp chúng tôi nhớ lại thời gian vui vẻ cùng quý vị!

Kể từ năm 1972, chúng tôi đã kết nối người đi xe như quý vị đến những nơi trên toàn Quận Cam. Trong suốt chặng đường này, chúng tôi rất vinh dự là một phần trong cuộc sống của quý vị. Nếu quý vị có câu chuyện nào, xin hãy thêm vào bộ sưu tập Kỷ Niệm 50 năm của chúng tôi!

Kết nối

Chuyến đi trên xe buýt OC là một sự kết nối –bạn bè và gia đình, trường học, nơi làm việc, buổi hẹn và giải trí. Trong 50 năm, chúng tôi đã kết nối những người đi xe đến những nơi quan trọng nhất, đồng thời tạo ra các chương trình và cơ hội để mọi người đi xe dễ dàng hơn.

Sự an toàn của người đi xe là ưu tiên của OCTA. Trong 20 năm qua, Dịch Vụ Cảnh Sát Chuyên Chở (TPS) đã duy trì một môi trường an toàn trong toàn bộ hệ thống chuyên chở. Là một bộ phận của Sở Cảnh Sát Trưởng Quận Cam (Orange County Sheriff's Department), họ tuần tra các trung tâm chuyên chở chánh để bảo đảm an ninh cho tất cả người đi xe. TPS còn thực hành các bài tập huấn luyện thường xuyên với một nhóm chó đặc biệt ưu tú và chủ của chúng.
Đây là một trong những chương trình duy nhất trên cả nước, Ngày Huấn Luyện Động Vật Phục Vụ miễn phí của chúng tôi cho động vật phục vụ và người huấn luyện đi xe chuyên chở công cộng. Trong suốt 20 năm qua, chúng tôi đã giúp hàng nghìn động vật phục vụ và người chăm sóc chúng được đi lại nhiều hơn.
Vào năm 2017, chúng tôi bắt đầu một chương trình cho cộng đồng sinh viên được đi xe miễn phí, được chia thành giai đoạn trong 5 năm qua. Hiện nay, tất cả chín trường cao đẳng cộng đồng của Quận Cam đều tham gia vào Chương Trình Vé Xe cho Sinh Viên của OCTA. Chúng tôi tự hào loại bỏ những khó khăn trong học tập, đồng thời khuyến khích nhiều người sử dụng chuyên chở công cộng trong tương lai.

Đổi mới

Trong nhiều năm, OCTA đã dẫn đầu việc chuyển đổi kỹ thuật chuyên chở với các công nghệ nhiên liệu mới, nâng cao cấu hình đội xe, ứng dụng đặt vé xe vững mạnh trên thiết bị di động và luôn luôn tập trung vào các vấn đề môi trường. Chúng tôi tiếp tục phát triển kỹ thuật chuyên chở.

Biển Báo Kỹ Thuật Số Điện Tử Mới
Công Nghệ Nhiên Liệu Mới
Ứng Dụng Di Động OC Bus
Chuyên Chở Theo Yêu Cầu OC Flex
How we're transforming transit

Tiến trình phát triển

Trong suốt 5 thập kỷ qua, dịch vụ xe buýt của Quận Cam đã phát triển từ dịch vụ với 5 xe buýt đi thuê thành hoạt động chuyên chở hiện đại và lớn mạnh với hơn 500 xe. Dòng thời gian này đánh dấu nhiều cột mốc trong suốt chặng đường phát triển.

Bắt đầu dịch vụ xe buýt khi lập Khu Chuyên Chở Quận Cam (Orange County Transit District, hay OCTD), gồm 5 xe buýt thuê và 3 tuyến đường, phục vụ 25,000 hành khách mỗi tháng. Mức giá vé cố định là 25 xu cho xe buýt địa phương có dịch vụ chuyển tuyến miễn phí. Giá vé không thay đổi trong 6 năm.
Số lượng người đi xe đã tăng lên đáng kể trong 8 năm sau khi dịch vụ xe buýt được giới thiệu. Đội xe OCTD cũng đáp ứng tương ứng và phát triển từ 5 xe buýt lên gần 500 xe buýt lớn và hơn 140 xe buýt nhỏ, với 53 tuyến địa phương và 5,800 trạm xe buýt. Số lượng hành khách hàng năm đã tăng lên hơn 20 triệu.
Để nâng cao hiệu quả chuyên chở ở Quận Cam, OCTD đã cùng với 6 cơ quan chuyên chở khác thành lập Cơ Quan Chuyên Chở Quận Cam (Orange County Transportation Authority, hay OCTA). Các cơ quan bao gồm Cơ Quan Quản Lý Tắc Nghẽn (Congestion Management Agency), Cơ Quan Dịch Vụ Chuyên Chở Hợp Nhất (Consolidated Transportation Service Agency), Cơ Quan Chuyên Chở Địa Phương (Local Transportation Agency), Ủy Ban Chuyên Chở Quận Cam (Orange County Transportation Commission), Cơ Quan Dịch Vụ cho Hoàn Cảnh Khẩn Cấp trên Đường Cao Tốc (Service Authority for Freeway Emergencies), Cơ Quan Dịch Vụ cho Xe Bị Bỏ Rơi (Service Authority for Abandoned Vehicles).
Phẩm chất không khí luôn là quan tâm lớn ảnh hưởng đến cư dân Quận Cam. Với tầm nhìn hướng tới tương lai và các phương tiện có lượng khí thải thấp, OCTA đã ra mắt xe buýt điện kết hợp cỡ lớn đầu tiên. Đây là một phần trong chương trình thử nghiệm của người sản xuất, New Flyer of America. Chương trình này sẽ là một bước tiến lớn trong việc thử nghiệm và đầu tư vào công nghệ không phát thải. Cùng năm đó, OCTA có thêm 61 xe buýt chạy bằng Khí Tự Nhiên Hóa Lỏng (Liquified Natural Gas, hay LNG), có lượng khí thải thấp hơn 60% so với xe buýt chạy bằng động cơ diesel.
OCTA ra mắt dịch vụ xe buýt Bravo giới hạn trạm dừng cho quãng đường xa hơn bao gồm Harbor Boulevard Do sự thành công của dịch vụ Bravo 543 này nên có thêm tuyến Bravo Route 529 và Bravo Route 560.
Dịch vụ xe buýt được đổi tên trong Quận Cam và trở thành Xe Buýt OC (OC Bus) cung cấp cầu nối cho hành khcáh trong quận hạt. Biểu tượng (logo) mới và thiết kế làn sóng màu cam và xanh dương tươi vui sau đó đợc dùng cho OC Access, OC Flex, OC Streetcar và OC Go.
Những chiếc xe buýt điện đầu tiên chạy bằng pin sạc điện (plug-in) bắt đầu hoạt động như một phần của chương trình thí điểm cùng với 10 xe buýt điện chạy bằng pin nhiên liệu hydro - một phối hợp kỹ thuật - sẽ hoạt động và tiếp tục thử nghiệm khi OCTA hướng về mục tiêu tốt nhất cho Quận Cam là có đội xe 100% không phát thải vào năm 2040.

50 năm phát triển

Những thành tựu của chúng tôi trong suốt 5 thập niên qua là nền tảng vững chắc cho tương lai khi chúng tôi tiếp tục đưa Quận Cam tiến lên phía trước.

OC Bus
Get Connected