Skip to main content

OC Bus

Youth Ride Free Các Trường Học K-12

Translate:
Tiếng Việt

An illustration of an OC Bus Youth Pass
Hợp Tác với Trường Học
Cảm ơn quý vị vì đã quan tâm đến vé khuyến mại Youth Ride Free của OCTA. Chương trình đã được gia hạn và sẽ tiếp tục cho phép thanh thiếu niên từ 6 đến 18 tuổi đi các xe buýt theo tuyến cố định của OC Bus miễn phí.

Với sự trợ giúp của quý vị, chúng ta có thể mang cơ hội đi lại này đến cho nhiều học sinh nhất có thể.

Vé Youth Ride Free mới có hạn dùng trong cả năm học. Vé sẽ có hiệu lực đến ngày 30 tháng 9 năm 2023.


Hãy Bắt Đầu Ngay Hôm Nay


OCTA đang làm việc với các trường học để chia sẻ thông tin và hỗ trợ việc phân phối vé xe và các biểu mẫu.

Để yêu cầu vé Youth Ride Free, hãy gửi email đến OCTA cùng đầu mối liên lạc ưu tiên của trường học quý vị. Vé xe và biểu mẫu yêu cầu của phụ huynh sẽ được cung cấp cho các trường học vào đầu tháng Chín. Bắt buộc phải có biểu mẫu yêu cầu của phụ huynh để học sinh có thể được nhận vé miễn phí - hãy xem hướng dẫn của chương trình để biết thêm thông tin.